Sölvesborgshem AB

Telefon: 0456-81 67 88
Epost: info@solvesborgshem.se
Webbadress: http://www.solvesborgshem.se/

Fastigheter i: Sölvesborg,

Hyreslägenheter och lokaler hos Sölvesborgshem AB


Inkom Adress Kommun

Sölvesborgshem AB

Historik
Sölvesborgshem bildades 1952 som en bostadsstiftelse och den första byggnationen, Lejonet 5, stod klar 1954-55. Stiftelserna Mjällbyfastigheter och Gammalstorp Ysane fusionerades med Stiftelsen Sölvesborgshem vid kommunsammanslagningen 1971. År 1989 ombildades stiftelsen till Sölvesborgshem AB. Bolaget förvaltar lägenheter, lokaler och garage, såväl centralt som i kommunens övriga tätorter.


Ägareförhållanden
Sölvesborgshem AB, tillsammans med Sölvesborgs Energi och Vatten AB samt Sölvesborgs Industri AB, tillhör det av Sölvesborgs kommunfullmäktige bildade moderbolaget, Sölvesborgs Kommunföretag AB.


Affärsidé
Sölvesborgshem AB skall på ett affärsmässigt sätt medverka till att kommuninvånarnas behov av bostäder tillgodoses genom att erbjuda: Bostäder med god kvalité, trivsam miljö samt bra service som ger trivsel, trygghet och livskvalité.

 

Lediga hyreslägenheter i Sölvesborg